YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lớp 11D có 48 học sinh giáo viên chọn 3 học sinh làm lớp trưởng, lớp phó, bí thư. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

  • A. 
   \(A_{48}^3\)
  • B. 
   \(C_{48}^3\)
  • C. 
   3
  • D. 
   3!

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số cách chọn 3 bạn làm lớp trưởng, lớp phó, bí thư:

  \(A_{48}^3\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41831

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA