RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tụ phẳng trong không khí có các bản hình tròn bán kính 6cm, khoảng cách giữa 2 bản tụ là 1cm, nối với hiệu điện thế 300V. Tính điện tích q của tụ điện.

  • A. 
   3nC
  • B. 
   2nC
  • C. 
   4nC
  • D. 
   5nC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  \(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} C = \frac{{\varepsilon S}}{{4\pi kd}}\\ \Rightarrow C = \frac{{\pi {{.36.10}^{ - 2}}}}{{4\pi {{9.10}^9}{{.10}^{ - 2}}}}\\ = {10^{ - 11}}F = 0,01nF \end{array}\\ { \Rightarrow Q = 0,01.300 = 3nC} \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7279

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA