ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điện dung của tụ điện phẳng có công thức:

  • A. 
   \(C = \frac{{\varepsilon \pi S}}{{4kd}}\)
  • B. 
   \(C = \frac{{\varepsilon S}}{{4k\pi d}}\)
  • C. 
   \(C = \frac{{4\varepsilon S}}{{kd}}\)
  • D. 
   \(C = \frac{{\varepsilon S}}{{2\pi kd}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện dung của tụ điện phẳng có công thức :

    \(C = \frac{{\varepsilon S}}{{4k\pi d}}\) 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7283

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA