RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên vỏ tụ điện có ghi \(20 \mu F - 200 V\). Tính điện tích tối đa mà tụ điện có thể tích được.

  • A. 
   \({4.10^{ - 2}}C.\)
  • B. 
   \({4.10^{ - 3}}C.\)
  • C. 
   \({5.10^{ - 2}}C.\)
  • D. 
   \({5.10^{ - 3}}C.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng công thức tính điện tích tối đa của tụ điện:

  \({Q_{max}} = {\rm{ }}C.{U_{max}} = {\rm{ }}{4.10^{ - 3}}C.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7281

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA