ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào sau đây, ta không có một tụ điện? Giữa hai bản kim loại là một lớp:

  • A. 
    Mica.
  • B. 
   Nhựa pôliêtilen.
  • C. 
   Giấy tẩm dung dịch muối ăn.
  • D. 
   Giấy tẩm parafin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giữa hai bản kim loại là một lớp giấy tẩm dung dịch muối ăn thì ta sẽ không có tụ điện

  ⇒ Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7282

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA