OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước khi sửa chữa điện, người ta phải cắt nguồn điện bằng cách nào?

  • A. 
   Rút phích cắm điện
  • B. 
   Rút nắp cầu chì
  • C. 
   Cắt cầu dao
  • D. 
   Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Các phích cắm điện, cầu chì, cầu dao là những nguồn điện nối vào trong gia đình nên trước khi sửa điện ta cần phải cắt các nguồn điện để đảm bảo an toàn điện 

  Trước khi sửa chữa điện, người ta phải cắt nguồn điện bằng 3 cách:

  - Rút phích cắm điện

  - Rút nắp cầu chì

  - Cắt cầu dao 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF