ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dụng cụ bảo vệ an toàn điện nào sau đây thường được sử dụng trong gia đình?

  • A. 
   Bút thử điện
  • B. 
   Thảm cao su
  • C. 
   Găng tay cao su
  • D. 
   Đáp án A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  - Các dụng cụ bảo vệ an toàn điện là những dụng cụ được chế tạo hoặc có bộ phận cách điện để bảo vệ người sử dụng

  - Ví dụ: Bút thử điện, thảm cao su, giày cao su, găng tay cao su...

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON