ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là: 

   

  • A. 
   Phát triển kinh tế   
  • B. 
   Phát triển kinh tế, chính trị   
  • C. 
   Cải tổ chính trị   
  • D. 
   Phát triển văn hóa, giáo dục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là phát triển kinh tế 

  Đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1127

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA