RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế \(U_{MN} = 50 V\).

  • A. 
   \(-8.10^{-18}J.\)
  • B. 
   \(-6.10^{-18}J.\)
  • C. 
   \(-4.10^{-18}J.\)
  • D. 
   \(-8.10^{-16}J.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng công thức:
  \(\begin{array}{l}
  A = q.{U_{MN}}\\
   =  - 1,{6.10^{ - 19}}.50 =  - {8.10^{ - 18}}J.
  \end{array}\) 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7273

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA