RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì, êlectron sẽ :

  • A. 
   Chuyển động dọc theo một đường sức điện.
  • B. 
   Chuyển động từ một điểmcó điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp.
  • C. 
   Chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.
  • D. 
   Đứng yên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì, êlectron sẽ chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.

  ⇒ Đáp án C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7271

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA