RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Biết hiệu điện thế \(U_{{MN}} = 3 V\). Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?

  • A. 
   \(V_M = 3 V\). 
  • B. 
   \(V_N = 3 V\).
  • C. 
   \(V_M - V_N = 3 V\).          
  • D. 
   \(V_N - V_M = 3 V\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(V_M - V_N = 3 V\)

  ⇒ Đáp án C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7269

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA