RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc điện thế ở bản âm.

  • A. 
    \(V_M = 42 V\).   
  • B. 
    \(V_M = 48 V\).   
  • C. 
    \(V_M = 70 V\).   
  • D. 
    \(V_M = 72 V\).   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  {U_o} = E{d_o} = 120V\\
   \Rightarrow {d_o} = 1cm.
  \end{array}\)

  \(U = Ed\) với \(d = 0,6 cm\).

  \(\frac{U}{U_{o}}=\frac{0,6}{1}\Rightarrow U = 0,6U_0 = 72 V\). 

  Vậy \(V_M = 72 V\).   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7272

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA