RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm số tự nhiên x, biết : \(( x - 52 ) . 16 = 0\)

  • A. 
   0
  • B. 
   16
  • C. 
   52
  • D. 
   36

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(( x - 52 ) . 16 = 0 \)

  \(x - 52 = 0 : 16\)

  \(x - 52 = 0\)

  \(x = 52\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8962

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Tích của một số với số 0 thì bằng?
 • Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng?
 • Tìm số tự nhiên x, biết  (( x - 52 ) . 16 = 0)
 • Thực hiện phép tính sau và chọn đáp án đúng :(97 . 36 + 97 . 64 )
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Tìm số tự nhiên x, biết (27 . ( x - 16 ) = 27)
YOMEDIA