RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng?

  • A. 
   3
  • B. 
   2
  • C. 
   1
  • D. 
   0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng 0

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8961

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA