YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tìm số nguyên x, biết 25x = 100

  • A. 
   4
  • B. 
   2
  • C. 
   25
  • D. 
   -4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  25x = 100

  x = 4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41403

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA