YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

  • A. 
   Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0
  • B. 
   Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên
  • C. 
   Số 0 là ước của mọi số nguyên
  • D. 
   9 là bội của 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41400

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA