RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là 80%. Tính số học sinh nam, biết lớp 6A có 36 học sinh

   

  • A. 
   20 học sinh
  • B. 
   15 học sinh
  • C. 
   18 học sinh
  • D. 
   16 học sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hướng dẫn giải:

  - Đổi 80% ra phân số để tìm tỉ số của hai số học sinh

  - Áp dụng dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ để tìm số học sinh 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 50630

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA