RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệu của hai số là 21. Biết 37,5% số lớn bằng 0,6 số nhỏ. Hai số đó là:

  • A. 
   56;  35
  • B. 
   45; 56
  • C. 
   60; 39
  • D. 
   56; 45

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hướng dẫn giải:

  - Đổi 37,5% và o,6 ra phân số

  - Tính tỉ số giữa số lớn và số nhỏ

  - Áp dụng dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ để tìm hai số

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 50633

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA