OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Chọn đáp án đúng nhất

  Câu hỏi:

  She has _____ interesting book.

  • A. 
   a
  • B. 
   an
  • C. 
   the
  • D. 
   any

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 14426

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • She has _____ interesting book.
 • _____ does he travel to Hanoi?
 • Are there ____ trees in the garden?
 • ____ Sun rises from the East.
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • I go to school _____ bus.
MGID
OFF