RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quang chu kỳ là

  • A. 

     B. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày

  • B. 
   Thời gian chiếu sáng trong một ngày
  • C. 
   Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm
  • D. 
   ương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ bóng tối (độ đài ngày đêm) ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây.

  - Quang chu kì tác động đến sự ra hoa, rụng lá, tạo củ, di chuyển các hợp chất quang hợp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40632

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Quang chu kỳ là
 • Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở
 • Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ
 • Phitôcrôm Pdx có tác dụng
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Cây dài ngày là
 • Các cây ngày ngắn là
 • Phitôcrôm là
 • Phát triển ở thực vật là
 • Mối liên hệ giữa Phitôcrôm và như thế nào? 
 • Cây trung tính là: 
YOMEDIA