ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở

  • A. 
   Chồi nách 
  • B. 
  • C. 
   Rễ
  • D. 
   Đỉnh thân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở lá.

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40635

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Quang chu kỳ là
 • Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở
 • Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ
 • Phitôcrôm Pdx có tác dụng
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Cây dài ngày là
 • Các cây ngày ngắn là
 • Phitôcrôm là
 • Phát triển ở thực vật là
 • Mối liên hệ giữa Phitôcrôm và như thế nào? 
 • Cây trung tính là: 
YOMEDIA