YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ

  • A. 
   15
  • B. 
   13
  • C. 
   12
  • D. 
   14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ 14.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40637

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA