OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Quá trình cảm ứng của sinh vật là?

  • A. 
   Quá trình cảm ứng của sinh vật là
  • B. 
   Quá trình tạo ra con non
  • C. 
   Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường
  • D. 
   Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quá trình cảm ứng của sinh vật là quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF