OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chính của cơ thể sinh vật: 

  • A. 
   Cảm ứng 
  • B. 
   Dinh dưỡng 
  • C. 
   Sinh trưởng và sinh sản
  • D. 
   Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ thể chỉ một cá thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản: cảm ứng, dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh sản,chết ..

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF