OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là:

  • A. 
   H2N – [CH2]5 – COOH  
  • B. 
   CH2 = C (CH3)COOCH3
  • C. 
   CH2 = CHCOOH  
  • D. 
   CH2 = CHCOOCH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình phản ứng:

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 678

Loại bài Bài tập

Chủ đề Polime và Vật liệu Polime

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON