RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép nhân phân số có những tính chất nào

  • A. 
   Tính chất giao hoán 
  • B. 
   Tính chất kết hợp 
  • C. 
   Tính chất nhân phân phối
  • D. 
   Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 48069

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA