RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:

   

  • A. 
   Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số
  • B. 
   Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó
  • C. 
   Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0
  • D. 
   Cả A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 48068

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA