OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc

  • A. 
   Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
  • B. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.
  • C. 
    Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • D. 
   Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Mục đích của Liên hợp quốc được nêu ra trong Hiến chương là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mỗi quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Chính vì vậy nguyên tắc: Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc là nguyên tắc cơ bản đầu tiên được nêu ra trong 5 nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212213

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON