ON
ON
YOMEDIA
12NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Loài động vật sau đây có thân nhiệt ổn định đối với môi trường là:

  • A. 
   Trâu
  • B. 
   Mèo
  • C. 
   Lợn
  • D. 
   Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trâu, mèo, lợn là các loài động vật hằng nhiệt nên có thân nhiệt ổn định với mô trường.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON