OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về các loài thực vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

  • A. 
   Vật lí
  • B. 
   Hóa học
  • C. 
   Sinh học
  • D. 
   Khoa học Trái Đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sinh học hay sinh vật học nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường.

  → Đáp án C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF