OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

  • A. 
   Vật lí học
  • B. 
   Hóa học và Sinh học
  • C. 
   Khoa học Trái Đất và Thiên văn học
  • D. 
   Lịch sử loài người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

  - Vật lí học nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng  và sự biến đổi năng lượng.

  - Hóa học nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chúng.

  - Sinh học hay sinh vật học nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường.

  - Khoa học Trái Đất nghiên cứu về Trái Đất và bầu khí quyển của nó.

  - Thiên văn học nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

  → Đáp án D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF