OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

  • A. 
   Giá trị của lần đo cuối cùng.
  • B. 
   Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
  • C. 
   Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
  • D. 
   Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công thức tính sai số của phép đo trực tiếp:

  Đo lần 1 thu được a (s)

  Đo lần 2 thu được b (s)

  Đo lần 3 thu được c (s)

  Đo lần n thu đc k (s).

  Thời gian = (a + b + c + … + k) : n.

  Áp dụng công thức tính sai số trực tiếp của phép đo thì ta lấy giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF