OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Dụng cụ nào sau đây dùng để do thời gian?

  • A. 
   Đồng hồ
  • B. 
   Nhiệt kế
  • C. 
   Cân
  • D. 
   Ca đong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dụng cụ dùng để do thời gian là đồng hồ

  Đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF