ON
ON
YOMEDIA
15AMBIENT
Banner-Video
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Is it necessary to meet the manager at the airport?

  • A. Did the manager have to be met at the airport?
  • B. Does the manager have to be met at the airport?
  • C. Is the manager had to be met at the airport?
  • D. Does the manager have to meet at the airport? 
  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới
  ANYMIND360-ADSENSE/

  Câu 1 Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Có cần thiết phải gặp quản lý ở sân bay không?

  A sai vì câu gốc chia ở thì hiện tại đơn còn thì của câu A là quá khứ đơn

  B. Người quản lí có cần phải được gặp ở sân bay không?

  Chuyển chủ động sang bị động

  C sai vì "have to" đi với trợ động từ "Do" không có "tobe had to"

  D. Người quản lí có phải gặp ở sân bay không? Sai vì "meet" là ngoại động từ nên cần có tân ngữ phía sau 

 
 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC VỀ TÌM CÂU CẬN NGHĨA


Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getQuestInfo() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5732

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getListAnswerByQuestID() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/vui/models/Test.php on line 834

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getListExplainByQuestID() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5738

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getQuestByQuestkind2() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5787

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getListExplainByQuestID() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5820
OFF
ON