OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết ở Nga diễn ra trong thời gian nào? 

  • A. 
   Từ năm 1917-1920
  • B. 
   Từ năm 1918-1921
  • C. 
   Từ năm 1921-1941
  • D. 
   Từ năm 1919-1921

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF