OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo cần: 

  • A. 
   nắm được điểm yếu của đối phương
  • B. 
   tích cực, năng động, sáng tạo
  • C. 
   nắm vững quy định của pháp luật
  • D. 
   trung thực, khách quan, thận trọng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo cần trung thực, khách quan, thận trọng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 15234

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON