OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi nào?

  • A. 
   toàn bộ phần được chiếu sáng của Mặt Trăng hướng về Trái Đất.
  • B. 
   một nửa phần được chiếu sáng của Mặt Trăng hướng về Trái Đất.
  • C. 
   Mặt Trăng ở khoảng giữa Trái Đất và Mặt Trời.
  • D. 
   toàn bộ Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi toàn bộ phần được chiếu sáng của Mặt Trăng hướng về Trái Đất.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF