OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Chu kì của Tuần Trăng là bao nhiêu ngày?

  • A. 
   20 ngày
  • B. 
   29,5 ngày
  • C. 
   7 ngày
  • D. 
   5 ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chu kì của Tuần Trăng là 29,5 ngày

  Khoảng thời gian đó cho biết thời gian để Mặt Trăng quay trở lại vị trí nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất.

  Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF