RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3

  • A. 
   HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối
  • B. 
   HNO3 được sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ
  • C. 
   Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn
  • D. 
   HNO3 có nhiêt độ sôi thấp (830C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì axit HNO3 dễ bay hơi hơn nên mới bị đẩy ra khỏi muối

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10156

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA