RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Bột kim loại X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, không có khí thoát ra. X có thể là kim loại nào?

  • A. 
   Cu
  • B. 
   Mg
  • C. 
   Ag
  • D. 
   Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để phản ứng không có khí thoát ra thì phải tạo NH4NO3.
  ⇒ Kim loại phải có tính khử mạnh.
  ⇒ Mg.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10157

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA