RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hơp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được khí NO, dung dịch Y và còn lại chất rắn không tan Z. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng thấy có khí thoát ra. Thành phần chất tan trong dung dịch Y là :

  • A. 
   Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2
  • B. 
   Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2
  • C. 
   Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2
  • D. 
   Fe(NO3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Còn chất rắn chưa tan + HCl có khí ⇒ Fe dư, Cu chưa phản ứng

  ⇒ Y chỉ có Fe2+

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10155

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA