RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho HNO3 đậm đặc vào than nung đỏ có khí bay ra là:

  • A. 
   CO2
  • B. 
   NO2
  • C. 
   Hỗn hợp CO2 và NO2
  • D. 
   Không có khí bay ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C + 4HNO3 → CO2 + NO2 + 2H2O

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10154

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA