OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng chéo nhau \(a,\;b\) và điểm \(M\) ở ngoài \(a\) và ngoài \(b\). Có nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng qua \(M\) cắt cả \(a\) và \(b\)?

  • A. 
   1
  • B. 
   2
  • C. 
   0
  • D. 
   Vô số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi \(\left( P \right)\) là mặt phẳng tạo bởi đường thẳng \(a\) và \(M\); \(\left( Q \right)\) là mặt phẳng tạo bỏi đường thẳng \(b\) và \(M\).

  Giả sử \(c\) là đường thẳng qua \(M\) cắt cả \(a\) và \(b\).

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}c \in \left( P \right)\\c \in \left( Q \right)\end{array} \right. \Rightarrow c = \left( P \right) \cap \left( Q \right)\).

  Vậy chỉ có 1 đường thẳng qua \(M\) cắt cả \(a\) và \(b\). 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF