OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho dãy số (un), biết \(\left\{ \begin{array}{l}
  {u_1} =  - 1\\
  {u_{n + 1}} = {u_n} + 3
  \end{array} \right.\) với \(n \ge 0\). Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là:

  • A. 
   -1;2;5
  • B. 
   1;4;7
  • C. 
   -4;-1;2
  • D. 
   -1;3;7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {u_0} = {u_1} - 3 =  - 4\\
  {u_1} =  - 1\\
  {u_2} = {u_1} + 3 =  - 1 + 3 = 2
  \end{array} \right.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 47031

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON