OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho dãy số \(({u_n})\) được xác định bởi \({u_n} = {5.2^{n - 1}} - 3\) với \(\forall n \ge 2\). Số hạng có 3 chữ số lớn nhất của dãy là bao nhiêu?

  • A. 
   \({u_{11}}\)
  • B. 
   \({u_{10}}\)
  • C. 
   \({u_{22}}\)
  • D. 
   \({u_{21}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \({u_n} < 1000 \Leftrightarrow {2^{n - 1}} < \frac{{1003}}{5}\).

  Mà \({2^9}\) là lũy thừa lớn nhất của 2 lớn nhất có 3 chữ số nên ta có:

  \({2^{n - 1}} = {2^9} \Rightarrow n = 10\).

  Vậy \({u_{10}}\) là số hạng cần tìm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 15880

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON