ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  AIDS là chữ tắt của thuật ngữ quốc tế mà nghĩa tiếng Việt là

  • A. 

   Hội chứng bệnh lây truyền qua đường máu.

  • B. 
   Hội chứng bệnh lây truyền qua đường tình dục.
  • C. 
   Hội chứng suy giảm miễn dịch.
  • D. 
   Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  AIDS là chữ tắt của thuật ngữ quốc tế mà nghĩa tiếng Việt là: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40931

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA