ADMICRO
AMBIENT

Hỏi đáp về Máy biến thế - Vật lý 9

Banner-Video

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 9 Bài 37 Máy biến thế  các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần Bài tập SGK, cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lý thật tốt nhé!

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (56 câu):

Banner-Video
 • Có thể tăng hiệu điện thế của một acquy có HDT12v lên 220V không ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp em với ạ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1: Các bộ phận chính của máy biến thế gồm: *

  1 điểm

  A. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau và nam châm điện.

  B. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau và một lõi sắt.

  C. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây giống nhau và nam châm vĩnh cửu.

  D. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây giống nhau và nam châm điện.

  Tùy chọn 2

  Câu 2: Chọn phát biểu đúng *

  1 điểm

  A. Khi một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì ở cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.

  B. Máy biến thế có thể chạy bằng dòng điện một chiều.

  C. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để chạy máy biến thế mà dùng dòng điện một chiều để chạy máy biến thế.

  D. Máy biến thế gồm một cuộn dây và một lõi sắt.

  Câu 3: Máy biến thế có cuộn dây: *

  1 điểm

  A. Đưa điện vào là cuộn sơ cấp.

  B. Đưa điện vào là cuộn cung cấp.

  C. Đưa điện vào là cuộn thứ cấp.

  D. Lấy điện ra là cuộn sơ cấp.

  Câu 4: Phát biểu nào sau đây về máy biến thế là không đúng ? *

  1 điểm

  A. Số vòng cuộn sơ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn thứ cấp là máy hạ thế.

  B. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

  C. Số vòng cuộn thứ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

  D. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy hạ thế.

  Câu 5: Máy biến thế là thiết bị: *

  1 điểm

  A. Giữ hiệu điện thế không đổi.

  B. Giữ cường độ dòng điện không đổi.

  C. Biến đổi hiệu điện thế xoay chiều.

  D. Biến đổi cường độ dòng điện không đổi.

  Câu 6: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường trong lõi sắt từ sẽ: *

  1 điểm

  A. Luôn giảm

  B. Luôn tăng

  C. Biến thiên

  D. Không biến thiên

  Câu 7: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ? *

  1 điểm

  A. 12

  B. 16

  C. 18

  D. 24

  Câu 8: Một máy biến thế có hiệu điện thế cuộn sơ cấp là 220V, số vòng cuộn sơ cấp là 500 vòng, hiệu điện thế cuộn thứ cấp là 110V. Hỏi số vòng của cuộn thứ cấp là bao nhiêu vòng? *

  1 điểm

  A. 220 vòng

  B. 230 vòng

  C. 240 vòng

  D. 250 vòng

  Câu 9: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có N1 = 5000 vòng, cuộn thứ cấp có N2 = 625 vòng. Nối hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện có hiệu điện thế U1 = 220V.a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.b) Tính dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp nếu nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở 137,5 ΩCoi điện năng không bị mất mát *

  1 điểm

  A. U2 = 27,5V; I2= 0,2 A

  B. U2 = 27,5V; I2= 0,4 A

  C. U2 = 28,5V; I2= 0,2 A

  D. U2 = 28,5V; I2= 0,4 A

  Câu 10: Mắc vôn kế vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy biến thế thì thấy vôn kế chỉ 9V. Biết hiệu điện thế của hai đầu cuộn sơ cấp là 360V. Hỏi:a) Biến thế nói trên là biến thế tăng hay giảm thế? b) Biết cuộn thứ cấp có 42 vòng. Tính số vòng dây ở cuộn sơ cấp. *

  1 điểm

  A. Tăng ; n1 = 1680 vòng

  B. Giảm; n1 = 1680 vòng

  C. Tăng; n1 = 1860 vòng

  D. Giảm; n1= 1860 vòng

  Quay lại

  Gửi

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải giúp em câu 3 với ạ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho em hỏi khi trong đề không có ghi cuộn sơ cấp và thứ cấp thì mình cần làm sao để biết ????
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mk vs

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đường dây tải điện (bằng hai dây dẫn) dài 99km, có hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải 15000V. Dây tải có điện trở 0,2 trên 1km. Dòng điện truyền đi trên dây tải là 100A. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. Muốn công suất hao phí giảm đi 4 lần thì phải tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu lần?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Máy biến thế dùng để tải điện đi xa cần phải tăng hiệu điện thế từ 25000 V lên đến 500 kV. Nếu số vòng dây của cuộn thứ cấp là 20000 vòng thì số vòng dây của cuộn sơ cấp là bao nhiêu?
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nêu nguyên tắc truyền tải điện năng khi dùng máy biến thế.
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 8

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta lại phải dùng hai máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khi truyền đi cùng một công suất điện, muốn giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt, dùng cách nào trong hai cách dưới đây có lợi hơn?Vì sao?

     a/Giảm điện trở của đường dây 2 lần

     b/Tăng hđt giữa hai đầu dây lên 2 lần

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Một máy biến thế gồm cuộn dây sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 40000 vòng được đặt tại nhà máy phát đện.

  a)Cuộn dây nào của máy biến thế được mắc vào hai cực máy phát điện? Tại sao?

  b)Đặt vào hai đầu đoạn dây sơ cấp hiệu điện thế 400V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?

  c)Để tải một công suất điện 100kW bằng đường dây truyền tải có điện trở là 40ôm. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

  d) Muốn công suất hao phí giảm đi một nửa thì hđt ở hai đầu cuộn thứ cấp này là bao nhiêu?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1 máy biến thế gắn cuộn sơ cấp là 500 vòng . Cuộn thứ cấp là 40000vong

  a)đặt vào 2 đầu cuộn cơ cấp là hđt 400v . Tính hđt hai đầu thứ cấp

  b) điện trở của đg dây tải điện là 80 Ôm .công suất chuyền đi là 2 megaoat tính công suất hao phí

  C)muốn công suất HP giảm 1 nữa thì phải tăng hđt bao nhiu lần

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một máy biến thế có đó vòng dây tương ứng với cuôn sơ cấp và thứ cấp là 250 vòng và 500 vòng. hiệu điện thế ở hai đài cuộn sơ cấp là 220V.

  a) Hãy tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

  b) Máy biến thế trên là loại máy tăng áp hay hạ áp? Vì sao?

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một học sinh quấn một máy biến áp do sơ xuất nên cuộ thứ cấp bị thiếu một số vòng dây, để xác định số vòng dây thực tế đã quấn được ở cuộn thứ cấp, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều không đổi thì xác định được tỉ số hiệu điện thế giữa cuộn thứ cấp và cuộc sơ cấp bằng 0,43 A. Khi cuốn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số hiệu điện thế giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 0.45. Xác định số vòng dây quân sđược lúc đầu ở cuộn thứ cấp

  Mình có đáp số là 516 vòng nhé

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 1500V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên 30000V.

  a) Hỏi phải dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ nào. Cuộn dây nào mắc vào hai đầu máy phát điện.

  b) Khi tặng hiệu điện thế lên như vậy, công suất hao phí điện sẽ giảm đi bao nhiêu lần.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 6000 vòng, cuộn thứ cấp có 250 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 180V thì ở hai đầu cuộn dây thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA