ADMICRO
12AMBIENT

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 1 Đo độ dài

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 1 về Đo độ dài online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. 6500; 65000
  • B. 65000; 650000
  • C. 650; 6500
  • D. 65000; 650
  • A. Thước có GHĐ là 1m và ĐCNN là 1mm
  • B. Thước có GHĐ là 20cm và ĐCNN là 1mm
  • C. Thước có GHĐ là 0,5m và ĐCNN là 1cm
  • D. Thước có GHĐ là 1m và ĐCNN là 1cm
 •  

   

   
   
  • A. đềximét (dm)
  • B. mét (m)
  • C. xentimét (cm)
  • D. milimét (mm)
  • A. GHĐ= 30 cm;ĐCNN= 1mm
  • B. GHĐ= 20cm;ĐCNN= 10mm
  • C. GHĐ= 10cm;ĐCNN=0,1mm
  • D. GHĐ= 15cm;ĐCNN= 1cm
 • MGID
  • A.  độ dài lớn nhất ghi trên thước.
  • B.  độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
  • C. độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.
  • D. độ dài giữa 2 vạch chia nhỏ nhất trên thước.
 • Câu 6:

  Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em? 

  • A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm
  • B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.
  • C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.
  • D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.
 • Câu 7:

  Chọn thước đo thích hợp để đo bề dày cuốn Vật lí 6:

  • A. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm 
  • B. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cm
  • C. Thựớc kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm
  • D. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 5cm
 • Câu 8:

  Chọn thước đo thích hợp để đo chu vi miệng cốc

  • A. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm 
  • B. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cm
  • C. Thựớc kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm
  • D. Thựớc kẻ có GHĐ 2m và ĐCNN 1cm
 • Câu 9:

  Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước trong hình 

  • A. GHĐ là 10cm và ĐCNN 1mm
  • B. GHĐ là 20cm và ĐCNN 1cm
  • C. GHĐ là 100cm và ĐCNN 1cm
  • D. GHĐ là 10cm và ĐCNN 0,5cm
 • Câu 10:

  Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây:

  Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là:

  • A. 1m và 1mm.       
  • B. 10dm và 0,5cm.
  • C. 100cm và 1cm. 
  • D. 100cm và 0,2cm.
 • Câu 11:

  Chọn phương án SAI.

  Người ta sử dụng dơn vị đo độ dài là 

  • A. Mét 
  • B. kilômét 
  • C. mét khối 
  • D. đềximét
 • Câu 12:

  Trước khi đo độ dài của một vật, cần phải ước lượng độ dài cần đo để 

  • A. Chọn dụng cụ đo thích hợp.
  • B. Chọn thước đo thích hợp.
  • C. Đo chiều dài cho chính xác.
  • D. Có cách đặt mắt cho đúng cách.
YOMEDIA