ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 32 Kính lúp

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 32 về Kính lúp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

 • Câu 1:

  Một người có khoảng nhìn rõ từ 15cm đến ∞. Người đó quan sát vật nhỏ qua kính lúp tiêu cự 5cm. Mắt đặt cách kính 10cm. Xác định khoảng đặt vật trước kính

  • A.  4cm ≤ d ≤ 7,5cm
  • B.  5cm ≤ d ≤ 8,5cm
  • C.  3cm ≤ d ≤ 7,5cm
  • D.  5cm ≤ d ≤ 7,5cm
 • Câu 2:

  Một học sinh dùng kính lúp có độ tụ \(+10 dp\) để quan sát một vật nhỏ. Trong trường hợp mắt không bị tật và em học sinh ngắm chùm kính lúp nói trên ở vô cực.

  Cho \(OC_c = 25 cm\). Tính số bội giác.

  • A. \(G_\propto =3,5\)
  • B. \(G_\propto =3\)
  • C. \(G_\propto =2,5\)
  • D. \(G_\propto =2\)
 •  

   
   
  • A. Kích thước của vật.
  • B. Đặc điểm của vật.
  • C. Đặc điểm của kính lúp.
  • D. Cả 3 phương án trên.
 • Câu 4:

  Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20cm quan sát một vật nhỏ nhờ một kính lúp trên vành ghi 5x. Kính lúp đặt sát mắt.
  Hỏi vật phải đặt trong khoảng nào trước kính lúp?

  • A. 6cm ≤ d ≤ 7cm
  • B. 5cm ≤ d ≤ 6cm
  • C. 4cm ≤ d ≤ 5cm
  • D. 3cm ≤ d ≤ 4cm
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
 • Câu 5:

  Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực?

  • A. Dời vật.
  • B. Dời thấu kính.
  • C. Dời mắt.
  • D. Không có cách nào.
 • Câu 6:

  Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ( 10cm ÷50cm), dùng một kính lúp có độ tụ +8dp. Số bội giác của kính khi mắt người quan sát ở tiêu điểm ảnh của kính lúp là 

  • A. 1,6
  • B. 1,2 
  • C. 0,8     
  • D. 1,5
 • Câu 7:

  Một người đặt mắt cách kính lúp một khoảng \(l\) để quan sát một vật nhỏ, trên kính có ghi 5x . Để số bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chứng, thì khoảng cách \(l\) phải bằng 

  • A. 5cm 
  • B. 10cm       
  • C. 15cm    
  • D. 20cm
  • A. Gc=4; Gv=5  
  • B.  Gc=5; Gv=6
  • C. Gc=5; Gv=5       
  • D. Gc=4; Gv=6
  • A.  2,4   
  • B. 3,2
  • C. 1,8       
  • D. 1,5
  • A. 5,5   
  • B. 4,5      
  • C. 5,25     
  • D. 4,25
  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7
YOMEDIA