RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào  sau đây không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác?

  • A. 
   Kích thước của vật.
  • B. 
   Đặc điểm của vật.
  • C. 
   Đặc điểm của kính lúp.
  • D. 
   Cả 3 phương án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Công thức tính bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực: \(G_{\infty }=\) = Đ/f. 
  • Suy ra kích thước của vật là yếu tố không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác.

  ⇒ Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 4896

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA